Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola, 9600 Sárvár, Várkerület 31. | Tel.fax: 95/320-117 | E-mail: igazgato@zeneiskolasarvar.hu | OM azonosító: 040132

Térítési- és tandíjak a 2016/2017. tanévben

A beiratkozott tanuló a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskolában térítési és tandíj fizetésére kötelezett.
Az alapfokú művészetoktatásban fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályait a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról és a fenntartó által kiadott 3/2015. (VIII.28.) KLIK elnöki utasítás szabályozza.
A térítési díj és a tandíj megállapításával, befizetésével, visszafizetésével kapcsolatos helyi szabályokat az iskolai házirend tartalmazza.

A megnyitható táblázatban tájékoztatjuk tanulóinkat és kedves szüleiket a fenntartó által meghatározott térítési- és tandíj mértékéről – művészeti ágakra lebontva – a 2016/2017. tanévre.

TÉRITÉSI- ÉS TANDÍJ 2016-2017

Tájékoztatom, hogy amennyiben a tanuló szociális helyzete alapján díjkedvezményre jogosult, a házirendben rögzített szabályok alapján nyújthatja be kérelmét.

Kedvezményhez tájékoztató adatok

Kérelem térítési- és tandíjkedvezményről

Szülői nyilatkozat díjmentességről