Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola, 9600 Sárvár, Várkerület 31. | Tel.fax: 95/320-117 | E-mail: igazgato@zeneiskolasarvar.hu | OM azonosító: 040132

Művészeti ágak

1. Zeneművészeti ág (Klasszikus zene)

Sárvár, Várkerület 31. – székhely

Zeneművészet ágazaton a magyar és az európai zeneirodalom klasszikus remekműveinek megismerésére, befogadására, interpretálására készítjük fel növendékeinket. Olyan egyénre szabott tananyagot választunk tanulóink számára, amely ezt segíti.
Kiemelt feladatunknak tartjuk, a lehető legsokoldalúbb zenei felkészítést: az egyéni hangszeres képzés mellett a különböző együttesekben való együttmuzsikálás, a zenei együttműködés képességének kialakítását is.
Tanáraink többsége a klasszikus zenére szakosodott, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne lennénk fogékonyak más zenei értékek iránt. Megértjük és lehetőségeinkhez képest segítjük növendékeink más irányú zenei igényét, ha ezek a zenék valóban értékhordozók.

A zeneművészet ágazaton választható tárgyak (hangszerek):

– fafúvós tanszak (tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott)
– rézfúvós tanszak (tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba)
– akkordikus tanszak (tantárgyai: gitár, ütő)
– billentyűs tanszak (tantárgya: zongora)
– vonós tanszak (tantárgyai: hegedű, gordonka)
– vokális tanszak (tantárgya: magánének)
– zeneismeret tanszak (tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom)
– kamarazene tanszak (tantárgyai: kamarazene, zenekar)
Az oboa, gitár és magánének tárgy jelenleg szünetel, szakos tanár hiánya miatt.

Tanárok:
Bagaméri Sándor – rézfúvós hangszerek (trombita, harsona-tenorkürt-baritonkürt), rézfúvós kamara
Hirschberg Henrikné –  szolfézs (Rábapaty), gordonka; igazgatóhelyettes
Csikós-Kovács Éva – hegedű, vonószenekar
Németh Kornél – fafúvós hangszerek (furulya, klarinét, szaxofon)
Schimmer Roberta – zongora
Szélesiné Sipos Mónika – zongora
Tóthné Zámbó Éva – zongora
Paukovicsné Hegyi Gabriella – szolfézs
Vajda András – ütőhangszer
Vida-Tóth Viktória – fuvola
Szélesi Attila – trombita, kürt, fúvószenekar; igazgató
Ódor Kristóf – furulya, klarinét

 

2. Táncművészeti ág

Sárvár, Várkerület 1. – Nádasdy-vár

Táncművészeti águnk a nagy múltú hagyományokkal rendelkező sárvári néptánc kultúrára épülve jött létre. Oktatása elősegíti néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását, kulturális örökségünk megbecsülését. A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák közti kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában.

Néptánc tanszak keretén belül:
főtárgy: népi játék (1-2. előképző évfolyamon)
néptánc 1-6. alapfokú és a 7-10. továbbképző évfolyamon

Tanár: Hámori Balázs 

 

3. Képzőművészeti ág

Sárvár, Várkerület 1. – Nádasdy- vár

Képzőművészet ágazaton képzésünk lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység és nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság alakítására, a látás kiművelésére és tudatosítására. A tananyag nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét.

– képzőművészeti tanszak:

(előképző 1-2. évfolyam +1-3. alapfokú évfolyam)
főtárgy: vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1-2. évfolyam)
főtárgy: grafika és festészet alapjai (1-3. alapfokú évfolyam)

– grafika és festészet tanszak:

(4. alapfokú évfolyamtól a 10. továbbképző évfolyamáig)
főtárgy: grafika és festészet műhelygyakorlat

Tanár: Horváth Valéria 

 

4. Színjáték ág

Sárvár, Batthyány utca 29. – egykori Zárda épülete

Színművészet ágazaton a nevelés figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, lehetőséget biztosít a színművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására és fejlesztésére, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására

– színjáték tanszak:
főtárgy: dráma és színjáték

Tanár: Schimmer Roberta